Regler när du tältar i naturen (Allemansrätten)

Att tälta är grymt härligt! Du kan packa en ryggsäck och slå upp din sovplats i princip var du vill. Allemansrätten i Sverige gör att vi har bland det bästa friluftslivet i världen!

Men vilka regler gäller i Sverige? Var får vi tälta? Hur länge får vi tälta? Vad gäller i naturreservat? Kan vi tälta på stränder och vid sjöar? Får vi tälta vart vi vill?

Det är många frågor och vi kommer att gå igenom allt i det här inlägget.

Generellt sett kan man säga:

Om allemansrätten gäller där du är får du tälta med max 2-3 tält i 1-2 dygn på samma plats. Du måste däremot alltid ta hänsyn till natur och markägare – i naturreservat och nationalparker gäller speciella regler.

Var får man tälta enligt allemansrätten?

Du får tälta på de flesta platser i naturen så länge du inte gör det för nära bostadshus, stör markägaren eller förstör natur och mark.

Exempel på ställen där du oftast får tälta är i skogar, på fjället, ute i skärgården och ängar.

Det här betyder enkelt förklarat att du helt enkelt måste ta hänsyn till både naturen, men också den som äger marken. Om du inte kan tälta utan att förstöra marken ska du alltså inte tälta där.

Det kan vara p.ga. att den är känslig av någon anledning. T.ex. betesmark eller känslig mossa etc. Du får heller inte störa djur när du tältar. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.

Hur länge får man tälta enligt allemansrätten?

Du får tälta en eller max två nätter på samma plats i naturen. Kollar vi naturvårdsverkets hemsidan så skriver dom en natt, medan friluftsfrämjandet skriver två nätter som max.

Oavsett så är det viktiga i budskapet att du inte bör tälta på samma plats i naturen mer än två nätter för att inte riskera onödigt slitage.

Detsamma gäller tältning i en markägares skog. Om du vill va på samma ställe mer än ett par nätter måste du fråga markägaren om lov först.

Hur många får tälta på samma plats enligt allemansrätten?

Du får max ha 2-3 tält på samma lägerplats om du ska tälta i naturen. Det är för att man kommit fram till att fler tält än så innebär större risk för skada på marken.

Eftersom det är fler personer innebär det också större risk för ”sanitär olägenhet” när alla uträttar sina behov på en begränsad yta. Om ni är på en privat markägares mark och vill slå upp fler tält måste ni fråga först.

tältregler i naturreservat och nationalparker

Tälta i naturreservat och nationalparker

I de flesta naturreservat och nationalparker får du bara tälta på speciellt angivna platser. I naturreservat gäller inte allemansrätten utan naturreservatets egna regler är det som gäller.

Exempel på nationalparker där du inte får tälta eller har begränsad rätt att tälta är t.ex. Dalby Söderskog, Blå Jungfruns Nationalpark och Fulufjället. Läs mer om att tälta i naturreservat och nationalparker.

Varför får man inte tälta i naturreservat?

Anledningen att du inte får tälta i naturreservat är oftast för att skydda reservatets växter och djur. Naturreservat och nationalparker har ofta fått statusen ”naturreservat” eller ”nationalpark” för att minimera slitage och inte störa djuren som lever där.

Det gör att du alltid bör räkna med att naturreservat och nationalparker har egna regler som inte följer allemansrätten.

Hur nära hus får man tälta? (Hemfridzon)

Du får inte tälta så nära ett hus att du stör någon. Tälta så att varken du- eller markägaren ser-, hör- eller stöter på varandra.

Reglerna är inte solklara om exakt avstånd, vårat råd är att alltid tälta en bra bit ifrån bostadshus.

Någon som tältar måste ta betydligt större hänsyn till markägaren än en person som bara promenerar på någons annans mark. Du kan läsa mer om vad som gäller för hemfridzonen när man tältar på Naturvårdverkets hemsida.

Regler för tältning på olika platser

Det finns otroligt många fina tältplatser att välja på. Däremot kan det vara svårt att veta exakt vad som gäller angående tältregler.

Vi tänkte därför här nedanför gå igenom lite olika potentiella tältplatser och vilka regler som generellt gäller för att sova där.

får man tälta vid sjö

Tälta vid sjö

Om du tältar vid en sjö får du vara max 1-2 nätter på samma ställe. I övrigt bör du tänka på att inte slå läger för nära markägares bryggor eller båthus. Du bör också undvika att slå upp tältet precis vid en badplats.

Att tälta vid sjöar innebär ofta mer mygg och kallare och fuktigare väder. Läs mer om vad du bör tänka på när du tältar vid en sjö.

Får man tälta på en strand? (Vid havet)

Ja du får tälta på en strand i 1-2 dygn så länge det inte är ett naturskyddsområde och allemansrätten gäller, du bör vara utom synhåll/inte störa markägaren.

När det gäller stränder kan det vara bra att ta extra hänsyn eftersom det ofta är mycket folk som är på liten yta. Slå därför upp tältet på ett sätt som inte stör badare eller är i vägen.

Vi har tältet på många olika stränder, mest nere på västkusten. Vi brukar slå upp tältet en bit upp där vi varken är i vägen eller stör folk.

Får man tälta på någons tomt?

Att tälta på någons ”tomt” eller trädgård är inte ok. Men att definitionen ”tomt” kan vara lite otydlig. Att tälta på någons mark får du göra men det viktiga är att du då inte inskränker någon hemfridszon.

Vi gick igenom vad hemfridzon innebär högre upp i inlägget och enkelt förklarat innebär det att du får tälta på någons mark så länge du är utom synhåll och inte på något sätt stör den som äger marken.

Att ”tälta på någons tomt” skulle nog av de flesta tolkas som att tälta på någon annan villatomt, och i de flesta fall skulle det både inskränka hemfridszonen och störa den som bor där. I det fallet skulle det inte vara ok!

Tälta vid havet

Det är tillåtet att tälta vid havet och allemansrätten gäller så länge det inte är i ett fågelskyddsområde eller liknande.

Självklart bör du inte slå upp tältet precis på en strand, precis vid en brygga som nyttjas av andra eller i närheten av hus.

Tälta i skogen

I skogen får du tälta i princip var du vill så länge det inte är ett naturreservat eller en nationalpark. För naturreservat och nationalparker gäller speciella regler.

Vårat råd när det gäller tältning i skogen är att försöka hitta en avskild plats en bit från vandringsstigar så att man inte stör t.ex. vandrare. Du bör också se till att undvika ömtålig mark, t.ex. mjuk mossa när du slår upp tältet.

Tälta på camping

Ska du tälta på en campingplats? Campingar har sina helt egna regler som skiljer sig mot om du tältar ute i naturen. Normalt betalar du för en tältplats hyr då ”din egna” campingtomt.

Reglerna som gäller på campingen är ofta tydliga, du kan läsa dom på respektive campings hemsida och ibland får du en liten broschyr som berättar vad som gäller.

Generellt skiljer sig regler på en camping mot att tälta i naturen genom att:

 • Du har inget maximalt antal nätter du får bo på samma plats
 • Du har ingen begränsning i hur många tält du får slå upp så länge du betalar för varje campingplats
 • Du kan oftast köra bilen ända fram till din tältplats etc.

Får man tälta i stan?

Oftast får du inte tälta eller campa i stan. De flesta städer/kommuner har inskrivet i sina ordningsstadgor något i stil med ”förbjudet att campa på allmän plats inom…”.

Det betyder att du inte får tälta i parker eller på allmänna platser i stan utan får röra dig ut mot stadens skogar där allemansrätten gäller.

OBS! Tänk på att kolla om skogen är ett naturreservat eller inte innan du bestämmer dig för att tälta. Nackareservatet utanför Stockholm är ett naturreservat men enligt Nackareservatets föreskrifter finns det inget förbud mot att tälta här.

Får man tälta på en rastplats?

Ja, du får tälta på en rastplats i upp till 24 timmar enligt Trafikverket. Om du vill stanna längre än 24 timmar måste du ha tillstånd från Trafikverket.

Det viktiga om du tältar på en rastplats är att du ser till att inte sprida ut dig och att du gör det på ett sånt sätt att det inte stör andra personer som nyttjar rastplatsen.

Vad betyder campingförbud?

vad betyder campingförbud

Campingförbud betyder att du inte får övernatta på platsen. Campingförbud finns ofta på parkeringsplatser och allmänna platser som t.ex. parker.

När det gäller rastplatser får du ofta sova i bilen i upp till 24 timmar. Vi måste dock säga att det var rätt svårt att hitta ett bra svar på vad campingförbud innebär och vad påföljderna blir. Det verkar inte helt solklart och skilja sig lite i vilken kommun du är.

Regler för att göra upp eld när man tältar

Du får göra upp en eld när du tältar så länge det inte råder eldningsförbud, du kan göra det på ett säkert sätt utan att riskera brand, det inte skadar mark och du inte är i ett naturreservat eller nationalpark.

Även om du enligt reglerna får göra upp en eld rekommenderar vi alltid att använda en anlagd eldplats om det finns eller friluftskök istället. Risken för brand minskar rejält och dessutom riskerar du inte förstöra marken.

Kom ihåg att det alltid är du själv som har 100% ansvar för eventuell skada eller brandspridning när du gör upp en eld i naturen.

Här nedanför är några rekommendationer:

 • Gör aldrig upp en eld om det är eldningsförbud
 • Ha alltid vatten för släckning tillgängligt
 • Elda inte på klipphällar
 • Elda aldrig på löv, barr och liknande. Elda helst på grus eller sand (eller anlagd eldplats)
 • Du får aldrig bryta kvistar eller såga ner grenar för att starta en eld, använd bara pinnar och kottar på marken

Läs mer om vad som gäller för att göra upp eld när du tältar på Naturvårdsverket.

Kolla om det är eldningsförbud just nu på Krisinformations hemsida.

Övrigt att tänka på när du tältar i naturen

 • Ta med allt skräp hem
 • Håll koll på din hund
 • Bryt aldrig kvistar eller grenar
 • Plocka aldrig fridlysta växter eller blommor
 • Håll avstånd från hus, tomter, hagar etc.
 • Skada aldrig mark

Och kom ihåg allemansrättens budord: ”Inte störa – inte förstöra”.

Följer du det mottot kommer vi ha kvar fin natur även i framtiden. Den handlar egentligen bara om att respektera naturen och se till att vi lämnar den lika fin som när vi kom.

Lämna en kommentar